Resultaten enquête Gezond en Veilig werken van De Jonge Specialist

Jonge artsen zijn zeer bevlogen en bovengemiddeld trots op hun vak. Desalniettemin overweegt één op de vier aios met zijn opleiding te stoppen, vanwege de hoge werkdruk, de werk-privé balans en de dienstbelasting. Dit blijkt uit de Nationale a(n)ios enquête Gezond en veilig werken dit najaar van De Jonge Specialist.

De Jonge Specialist, de beroepsvereniging voor aios, anios en arts-onderzoekers, doet periodiek onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van jonge artsen. 1.419 jonge artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus en klinisch fysicus vulden de enquête in. Ze zijn gemiddeld 31 jaar oud, driekwart is vrouw. Het bestuur van De Jonge Specialist vindt de resultaten van de enquête zorgelijk. ‘Laten wij zorgen voor de medisch specialisten van morgen en hun bevlogenheid koesteren, door betere arbeidsomstandigheden en begeleiding te bewerkstelligen, hetgeen van goed werkgeverschap en opleidingsmentaliteit getuigd,’ schrijft De Jonge Specialist op haar website.

Hein Brackel, kinderarts en bestuurslid bij de Federatie met portefeuille Opleidingen: ‘Het is goed dat De Jonge Specialist met dit onderzoek aandacht vraagt voor de feiten en cijfers over de werkomstandigheden van jonge dokters. Het is van belang dat jonge dokters fit en gezond zijn en goed opgeleid worden.’ De Federatie zet zich samen met de LAD in voor gezond en veilig werken. Zo agenderen wij bijvoorbeeld gezond en veilig werken bij de werkgever en aan cao-tafels. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van afspraken over het verminderen van de werkdruk en de regeldruk. Daarnaast hebben we in het Hoofdlijnenakkoord duidelijke afspraken gemaakt over gezond en veilig werken.

Lees verder op de website van De Jonge Specialist