Resultaten Basisset medisch specialistische zorg gepubliceerd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ‘Het Resultaat Telt’ gepubliceerd. Hierin staan per onderdeel de resultaten van de Basisset medisch specialistische zorg (MSZ) over het jaar 2020. De focus van de IGJ lag dit jaar op twee verbeterdoelen: ‘Voorkomen onnodig lang nuchter zijn van kinderen in de preoperatieve fase’ en ‘Goede continuïteit van zorg voor kwetsbare patiënten’.

Het aanleveren van verbeterdoelen deden ziekenhuizen en particulieren klinieken voor het eerst.

Lees Het Resultaat Telt