Relaties tussen artsen en medische hulpmiddelen industrie transparant

Vandaag tekenen KNMG, namens haar federatiepartners, en de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), namens de medische hulpmiddelen industrie, een intentieverklaring om tot een wederkerige gedragscode te komen. Het streven is de code in 2013 in te laten gaan.

Een wederkerige code is een logisch vervolg op de eigen gedragscodes die de GMH en diverse wetenschappelijke verenigingen reeds hebben opgesteld. De codes zijn opgesteld om te zorgen dat de (financiƫle) relaties /afspraken die een arts of ziekenhuis maakt met de medische hulpmiddelen industrie zorgvuldig en transparant zijn.

Reeds langer zijn de GHM, de KNMG en een aantal wetenschappelijke verenigingen in overleg over het belang van een wederkerige code. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) is dan ook verheugd met de stap die vandaag wordt gezet.