Registratie van implantaten al gestart

Registratiesystemen voor implantaten zijn wel degelijk ontwikkeld, in tegenstelling tot wat het programma Zembla gisteren meldde. Zembla verwees alleen naar de aankondiging van het ministerie van VWS om binnenkort met een pilot basisregister te starten.

Inmiddels zijn een aantal wetenschappelijke verenigingen al heel ver met zo’n registratie systeem voor implantaten. De registratiesystemen van de wetenschappelijke verenigingen vormen de basis voor een landelijk register en het is van belang dat het ministerie van VWS de registratie in deze systemen wettelijk verplicht stelt.

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft een systeem voor implantaten opgezet: de Landelijke Registratie van Orthopedische Implantaten (LROI). Al deze implantaten (100%) kunnen via de ziekenhuizen herleid worden naar de betreffende patiënt. Daarmee is de traceerbaarheid van orthopedisch implantaten volledig gerealiseerd. De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is hard bezig om een implantatenregister op te zetten.

De registratie van implantaten draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van de geleverde zorg en het verbeteren van de patiëntveiligheid. Alle implantaten zijn via zo’n register herleidbaar naar de betreffende ziekenhuizen en patiënten. In het geval van klachten over bepaalde implantaten of een recall van een bepaald type implantaat kan direct actie worden ondernomen richting de patiënten met het betreffende implantaat.