Recept vanaf 2014 alleen nog elektronisch

Artsen en andere voorschrijvers mogen geneesmiddelen per 1 januari 2014 alleen nog elektronisch voorschrijven. Dat staat in de richtlijn Elektronisch voorschrijven die de KNMG op woensdag 18 september 2013 heeft gepubliceerd.

De richtlijn heeft als hoofdregel dat geneesmiddelen elektronisch voorgeschreven worden. Er zijn enkele uitzonderingen voor bijzondere situaties, zoals de situatie dat een elektronisch voorschrijfsysteem tijdelijk niet goed werkt. De voorschriften moeten dan wel achteraf alsnog in het systeem worden ingevoerd. Verder stelt de richtlijn een aantal eisen aan functionaliteiten van elektronische voorschrijfsystemen. Zorgaanbieders die op 1 januari 2014 nog niet elektronisch voorschrijven moeten een realistisch plan kunnen overleggen waaruit blijkt dat dit uiterlijk vanaf 1 januari 2015 wel kan.

Medicatiebewaking

De richtlijn is op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot stand gekomen. Onder regie van de KNMG hebben zorgorganisaties vervolgens deze richtlijn mee ontwikkeld. Naast apothekers gebruiken ook steeds meer voorschrijvers medicatiebewakingssystemen. De inspectie beschouwt het gebruik van medicatiebewakingssystemen als een onderdeel van het leveren van verantwoorde zorg. Zij vindt het niet langer verantwoord een geneesmiddel voor te schrijven zonder gebruik te maken van een elektronisch systeem dat ook de medicatie bewaakt, tenzij andere maatregelen zijn getroffen. Die andere maatregelen zijn ook te vinden in de richtlijn.