Reactie op rapport agressie en ongewenst gedag

Driekwart van de medewerkers in de sector zorg en welzijn kreeg het afgelopen jaar te maken met agressie en ongewenst gedrag door patiënten of cliënten. Daarnaast ervaarde 44% ongewenst gedrag van familie of bezoekers van patiënten en 26% van collega’s of leidinggevenden. Dat blijkt uit een onderzoek naar agressie en ongewenst gedrag op de werkvloer door PGGM en PGGM&Co in opdracht van het ministerie van VWS.

Peter Paul van Benthem, voorzitter Federatie Medisch Specialisten, vindt de uitkomsten zorgelijk. ‘Ongewenst gedrag en agressie in de zorg door wie dan ook is onacceptabel. Het werk is, helemaal ten tijde van corona, fysiek en mentaal zwaar. En we vragen al een jaar lang het uiterste van mensen in de zorg. Professionals in de zorg verdienen respect en een veilige werkplek.’

Het creëren van een gezond en veilig werk- en leerklimaat waarin ongewenst gedrag op de werkvloer bespreekbaar is en aangepakt wordt, vergt langdurige inzet en continue actie. Het rapport signaleert ruimte voor verbetering, zoals het stellen van normen en gedragsregels, training van vaardigheden en geven van voorlichting. Voor het ministerie van VWS en de sociale partners in de sector zorg en welzijn zijn de resultaten van het onderzoek een belangrijke stap om in de verschillende branches te komen tot gerichte aanpakken van werkgevers en medewerkers samen. VWS stelt hiervoor subsidie beschikbaar.

Lees meer over de resultaten van het onderzoek