Reactie Federatie op Houtskoolschets Acute Zorg

De Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen hebben gezamenlijk gereageerd op de Houtskoolschets Acute Zorg. Dit document van het ministerie van VWS bevat voorstellen voor de toekomstige organisatie van spoedeisende zorg in Nederland die grote consequenties kan hebben voor patiënten en zorgprofessionals.

De beschikbaarheid, bereikbaarheid en nabijheid van kwalitatief goede acute zorg is essentieel. De COVID-19 pandemie toont dat eens te meer aan. De Federatie plaatst echter ook kanttekeningen bij de voorgenomen veranderingen en vraagt in een brief aan minister Van Ark voor Medische zorg onder andere om een diepere analyse van de problematiek binnen de acute zorg. Zo staat in de brief dat de Federatie ervoor pleit ‘om vooral ook te bekijken welke goede elementen uit de huidige organisatie van eerste- en tweedelijns acute zorg kunnen worden gebruikt als vertrekpunt voor een herinrichting alvorens het hele systeem op de schop te nemen zonder dat voldoende duidelijk is of de nieuwe aanpak ook de oplossing is.’ Volgens onze rectie zijn de voorstellen nog onvoldoende uitgewerkt. Zo is niet helder hoe de regie, coördinatie en het mandaat worden georganiseerd. De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen laten weten betrokken te blijven bij het vervolg van de houtskoolschets en input en expertise te willen leveren bij de verdere uitwerking.

Lees de brief