Rapport IGZ over avond-, nacht-, weekenddiensten geeft serieus signaal af

Zorgverleners en ziekenhuizen hebben kwaliteit van zorg , ook tijdens avond, nacht- en weekenddiensten, hoog in het vaandel. Het rapport ‘Risico’s ziekenhuiszorg in avond, nacht en weekend moeten beter afgedekt’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg vandaag publiceerde, wordt door de betrokken wetenschappelijke verenigingen, KNOV en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) dan ook met veel interesse ontvangen. Het rapport geeft serieuze signalen af. Wij zullen de bevindingen en de onderbouwing grondig bestuderen, zo lieten zij vandaag weten in een gezamenlijke reactie.

De IGZ startte in 2009 het onderzoek naar de veiligheid van ziekenhuisbehandelingen rond beroertes, heupfracturen en verloskundige zorg tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Thema’s die ook bij de wetenschappelijke verenigingen, medisch specialisten en verloskundigen al geruime tijd nadrukkelijk de aandacht hebben. Ieder vermijdbaar schadegeval is er immers een te veel. Zo hebben de gynaecologen normen opgesteld over o.a. 24-uurs beschikbaarheid van het verloskundige team, inclusief kinderartsen en anesthesiologen, hebben de kinderartsen een norm gesteld voor aanrijtijd tijdens ANW-diensten, zijn in alle ziekenhuizen stroke-units gekomen waar patiënten met een beroerte zowel overdag als ’s nachts speciale zorg krijgen en worden patiënten met een heupfractuur, met het oog op de kwaliteit, bij voorkeur niet ‘s nachts geopereerd.

Geen relatie oorzaak en gevolg

De IGZ heeft in het onderzoek geen directe oorzaak-gevolgrelatie aangetoond. Daarvoor was de gebruikte onderzoeksmethodiek niet geschikt. Bovendien, de zorg in Nederland is goed, zo blijkt telkens weer uit internationaal onderzoek. Medisch specialisten streven voortdurend naar het nog verder verbeteren van die zorg. Elk rapport van de IGZ draagt bij aan de mogelijkheden tot verbetering. Het vandaag gepresenteerde rapport vormt in ieder geval aanleiding voor nadere bestudering, onderzoek en waar nodig verbeteringen.

Oproep

Vooruitlopend op het nader onderzoek roepen wetenschappelijke verenigingen, KNOV en de OMS de zorgverleners en ziekenhuizen op om te bezien of de risico’s in de in de avond-, nacht-, en weekenddiensten gereduceerd kunnen worden en welke acties in het belang van patiëntveiligheid nodig zijn.