Raadplegen achterban over eindbod Cao UMC’s

De Federatie en de LAD raadplegen de achterban over het eindbod van de NFU voor de Cao UMC’s. Hierbij is ook gevraagd naar de actiebereidheid onder de universitair medisch specialisten. Op basis van de uitkomst van de raadpleging wordt komende week besloten welke reactie gegeven wordt aan de NFU.

In reactie op een ultimatum van de LAD en de andere vier werknemersorganisaties (FNV, FBZ, NU’91 en CNV) heeft de NFU op 6 september een eindbod gedaan voor een nieuwe Cao UMC. De nieuwe cao heeft een looptijd van twee jaar en zou 1 januari 2022 in moeten gaan. Medisch specialisten werkzaam in umc’s worden op korte termijn over het eindbod geraadpleegd. De LAD onderhandelt bij de Cao UMC ook namens de Federatie Medisch Specialisten. NU’91 is inmiddels akkoord gegaan met het eindbod van de NFU.
 
Werknemers in schalen 7 t/m 10 in de functiefamilies Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch Ondersteunen en Analytisch Personeel krijgen per 1 augustus 2022 een salarisverhoging van 3,5%. Daarnaast ontvangen deze medewerkers in januari 2022 een eenmalige uitkering van 3,5% van twaalf maal het in juli 2021 voor hen geldende salaris, ter compensatie van het ‘verloren’ jaar 2021.
 
De salarissen van alle overige medewerkers, waaronder medisch specialisten, worden per 1 augustus 2022 verhoogd met 1%. Daarnaast ontvangen deze medewerkers in januari 2022 een eenmalige bruto uitkering van € 750 euro (deeltijders naar rato), ter compensatie van het ‘verloren’ jaar 2021.
 
Enkele andere punten in het eindbod zijn:
  • Relevante werkervaring wordt meegeteld bij de inschaling van professionals in opleiding en ziekenhuisapothekers, klinisch chemici, klinisch fysici en psychologen in opleiding.
  • De NFU wil zich inspannen om aios gedurende hun opleiding in dienst te houden bij het UMC zodat zij niet gedurende de opleiding tal van keren moet wisselen van werkgever en dus te maken krijgt met wisselende arbeidsvoorwaarden en pensioenfonds.
  • Na de 3e maand zwangerschap tot aan de bevalling en gedurende de periode van borstvoeding/kolven tot zes maanden na de bevalling hoeven geen late diensten en nachtdiensten te worden verricht.
  • Invoering thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag.
Een aantal inhoudelijke punten in het voorstel van de NFU zijn conform de inzet van de LAD zoals het meetellen van ervaringsjaren, het detacheren van aios, beperking van diensten tijdens en na de zwangerschap en invoering van de thuiswerkvergoeding.