Prinsjesdag: Medisch specialisten nemen hun verantwoordelijkheid

In haar troonrede toonde koningin Beatrix zich tevreden over de gemaakte afspraken met het zorgveld. In de Miljoenennota staat dat alle betrokken zorgpartijen verantwoordelijkheid hebben genomen in het beheersen van uitgavenontwikkeling met behoud of verbetering van kwaliteit. Minister Schippers concludeert in een persbericht over de gisteren gepresenteerde VWS begroting 2013 dat in de afgelopen kabinetsperiode aanzienlijke stappen zijn gezet in de hervormingsagenda van de zorg.

De Miljoenennota en VWS-begroting bevatten dan ook geen verrassende elementen daar waar het gaat om de zorg en medisch specialisten. Beleidselementen liggen in lijn met het tot nu gevoerde beleid. Doelmatigheid van zorg is de rode draad van veel beleidsopties. De OMS onderschrijft het belang van doelmatige zorg; elke zorgeuro dient doelmatig besteed te worden, zeker nu deze steeds schaarser wordt. Voorwaarde daarbij is dat de patiƫnt de juiste zorg krijgt op het juiste moment op de juiste plek door de juiste zorgverlener.

Bezuinigingen

De VWS-begroting bevat een bezuiniging op de medisch-specialistische vervolgopleidingen van 15 miljoen euro in 2013. Deze bezuinigingen komen niet onverwacht gezien de inhoud van het Lenteakkoord en eerdere communicatie vanuit het ministerie van VWS. De invulling van de structurele korting na 2013 wordt in het najaar uitgewerkt. De OMS zal zich hierbij hardmaken dat de hoge kwaliteit van de Nederlandse opleiding tot medisch specialist gewaarborgd blijft.

Onderzoek inkomenspositie medisch specialist

Aan eerdere afspraken rond beschikbare middelen voor bijvoorbeeld medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren is in de VWS begroting vastgehouden. Tijdens en na de Kunduz-onderhandelingen heeft de OMS intensieve contacten onderhouden met VWS, de NZa en politieke partijen. De OMS is erin geslaagd om een incidentele verhoging van 37 miljoen euro op het macrokader alsmede de kwaliteitsgelden medisch specialisten (SKMS) tot en met 2014 te realiseren. Daarnaast zijn potentiƫle verlagingen voorkomen. Zoals in de VWS-begroting staat, volgt dit najaar nog het resultaat van een onderzoek naar de relatieve inkomenspositie van Nederlandse medisch specialisten (Commissie Meurs). De OMS kijkt hier met belangstelling naar uit.