Prinsjesdag 2022: reactie Federatie

Het is de eerste Prinsjesdag van het nieuwe kabinet. Een dag die gaat over grote maatschappelijke problemen waar we als samenleving mee te maken hebben, zoals de toegenomen armoede, inflatie, tweedeling in de samenleving, klimaatproblematiek en luchtvervuiling. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘Deze problemen zijn ook van invloed op de zorgsector, op de individuele patiënt en de zorgprofessional, zowel thuis als op het werk. Onze sector staat al te lang onder grote druk door het tekort aan zorgpersoneel, de vergrijzing, steeds meer patiënten met een complexere zorgvraag, de almaar stijgende zorgkosten en de nog altijd voortdurende impact van de coronapandemie.’ 

Van Benthem: ‘De zorgsector staat voor grote uitdagingen om nu en in de toekomst de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. De maatschappelijke problemen kunnen alleen gezamenlijk worden opgelost. Daarom is het goed dat bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord is gekeken naar een integrale aanpak.' De Koning benadrukt in de Troonrede dat we leven in een tijd van tegenstrijdigheid en onzekerheden. Koning Willem-Alexander: ‘De gevolgen voor mensen, gezinnen en bedrijven zijn ernstig. […] Financiële problemen leiden tot meer schulden, faillissementen, gezondheidsproblemen en kinderarmoede. Het is pijnlijk dat steeds meer mensen in Nederland moeite hebben met het betalen van hun huur, boodschappen, zorgpremie of energierekening.’ Van Benthem: ‘De dokter ziet in de spreekkamer het effect op de patiënt van al die maatschappelijke problemen, maar kan die niet allemaal oplossen. Alle partijen en alle ministeries moeten samenwerken om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken. Wij vinden het belangrijk dat dokters hun professionele inbreng kunnen hebben aan alle tafels waar besloten wordt. Op die manier voorkomen wij samen met andere zorgprofessionals dat het alleen een bestuurdersakkoord is, waarbij de aansluiting met de zorgprofessionals, die al het werk doen, wordt gemist.’  
 
‘Een belangrijke vraag voor de toekomst blijft hoe goede en persoonlijke zorg voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft’, stelt de Koning. ‘Nieuwe oplossingen zijn nodig. Daarin staat het begrip passende zorg centraal. Dat betekent: voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment. Door de eerstelijnszorg van huisartsen en wijkverpleging te versterken, kunnen meer mensen dicht bij huis worden geholpen. Op basis van het Preventieakkoord blijft het kabinet sportbeoefening en een gezonde leefstijl stimuleren – voorkomen is nu eenmaal beter dan genezen. Corona is nog niet weg en het kabinet bereidt zich uiteraard voor op de mogelijkheid van een volgende pandemie’, aldus de Koning in de Troonrede. 

Foto: ministerie van Financiën