Prinsjesdag 2021: Reactie Federatie

Het is een bijzondere Prinsjesdag. Het demissionaire kabinet presenteerde vandaag de Miljoenennota in de wetenschap dat de formatie nog steeds muurvast zit. Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem: ‘De politieke stilstand is contrair aan de snelheid waarmee de problemen in de zorg zich opstapelen. We hebben in Nederland de beste zorg ter wereld voor een gemiddelde prijs, dankzij de inzet en creativiteit van al die vakmensen in de zorg. Het zijn deze professionals die ondanks de gigantische druk de zorg overeind houden. Maar de druk op de schouders van de zorgprofessionals wordt te groot.’

Troonrede

Van Benthem: ‘Ik ben dan ook blij met de woorden van de koning waarin hij het personeel in ziekenhuizen, verpleeg- en thuiszorg bedankte voor hun harde werk.’ Koning Willem-Alexander: ‘Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep. Terwijl tegelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd.’

‘Twee grote vragen moeten beantwoord worden,’ zei de koning. ‘Zijn we voorbereid op een nieuwe pandemie en hoe zorgen we dat in de toekomst de zorg toegankelijk, betaalbaar en houdbaar blijft? Het is nu het moment om de komende tijd keuzes op dit gebied voor te bereiden.’ In aanloop naar Prinsjesdag heeft de Federatievoorzitter de politiek opgeroepen om ruim baan te geven aan het leiderschap van zorgprofessionals en aan de honderden innovatieve ideeën die op de werkvloer ontstaan. Het faciliteren van de zorgverleners moet het uitgangspunt zijn van het zorgbeleid. De Federatie heeft deze boodschap via een brief onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer en Van Benthem heeft de boodschap verwoord in een blog op Skipr.

Van Benthem: ‘Ik sluit me aan bij het rapport van de WRR waarin bestuurders worden opgeroepen om zorgverleners tijd te geven en niet te overladen met nieuwe programma’s en acties van bovenaf. Het is essentieel om de vernieuwing en de vooruitgang in de zorg vanaf de werkvloer te laten ontstaan. Hiervoor is vertrouwen, samenwerking en het faciliteren van zorgprofessionals van belang.

Miljoenennota

In de Miljoenennota worden drie aandachtspunten gedefinieerd waarmee de overheid de zorg toekomstbestendig wil maken: 1) preventie en gezondheid, 2) samenwerking, coördinatie en regie, en 3) zorgvernieuwing en werkplezier voor de zorgprofessionals.

Verder valt op dat in de Miljoennota aandacht is voor de beweging naar de Juiste Zorg op de Juiste Plek: ‘Hierin hebben zorgprofessionals de afgelopen jaren oplossingsrichtingen uitgewerkt om via samenwerking de zorg beter en doelmatiger aan te bieden. De benodigde samenwerking tussen zorgorganisaties komt nu soms moeizaam of helemaal niet tot stand. Er mag verwacht worden dat zorgverzekeraars hier meer regie pakken om effectieve oplossingsrichtingen verder op te schalen.’

Lees het overzicht met de belangrijkste passages uit de Miljoenennota en Rijksbegroting VWS die betrekking hebben op de medisch-specialistische zorg.

Foto: Ministerie van Financiën