Preventie buiten de spreekkamer: ‘Medisch specialisten moeten activisten worden.’

Preventie is tegenwoordig een vast onderdeel van het werk van de medisch specialist. Niet alleen binnen de spreekkamer, maar steeds vaker ook daarbuiten. In de nieuwe editie van De Medisch Specialist, die vandaag op de mat ligt, vertellen drie medisch specialisten waarom zij vinden dat preventie tot hun vak behoort en hoe ze dit aanpakken.

Een van de geïnterviewden is bariatrisch chirurg Maurits de Brauw, die stelt dat artsen, politici en andere zorgverleners meer kunnen doen om overgewicht en obesitas te bestrijden: ‘Medisch specialisten moeten activisten worden. Preventie kan alleen slagen als je het probleem bij de wortel aanpakt.’

Druk op de zorg

Naast preventie, besteden we in ons magazine ook regelmatig aandacht aan de toenemende druk op de gezondheidszorg. Dit keer belichten we het probleem van de kwetsbare ouderen die steeds vaker de spoedeisende hulp bezoeken en ziekenhuisbedden bezet houden. Internist Ronne Mairuhu, reumatoloog Deborah van Breukelen van der Stoep en internist-geriater Barbara van Munster vertellen welke impact dit heeft op hun dagelijks werk en het welzijn van hun patiënten.

Dokter met een rekenmachine

Ook vragen we in dit nummer gezondheidseconoom Marcel Canoy hoe hij de rol van medisch specialisten ziet in het betaalbaar houden van de zorg. Hij snapt heel goed dat artsen de beste zorg willen leveren zonder continu na te hoeven denken over de kosten: ‘Wanneer een specialist een keuze voor een behandeling of operatie moet maken, mag het niet zo zijn dat hij zich hierin louter laat leiden door kosten. Je wilt als patiënt geen dokter tegenover je met een rekenmachine in de hand. Maar een dokter die zich totaal niet laat leiden door kosten kan niet meer: dan rijzen de kosten de pan uit en grijpt op een gegeven moment de politiek in om de kosten te beperken. En bezuinigingen gaan vaak wél ten koste van de kwaliteit. Dan heb je er als arts geen invloed meer op. Wees je dus bewust dat je als specialist medeverantwoordelijk bent voor het efficiënt functioneren van de ziekenhuiszorg.’

Verder nemen de reumatologen Sander Tas en Petra Veldt ons in de rubriek ‘Specialisme in beeld’ mee in de dynamische ontwikkelingen binnen hun vakgebied en besteden we aandacht aan het lastige krachtenveld rondom integer wetenschappelijk onderzoek.

Het magazine De Medisch Specialist verschijnt vier keer per jaar en wordt verzonden naar de 22.000 aangeslotenen bij de Federatie Medisch Specialisten.

Download hier het magazine