Platform Innovatie: Leren met innovatieve toepassingen

Augmented reality, operatierobots met een virtuele simulator en een laagdrempelig kennisspel over kennisdocumenten. Tijdens het Platform Innovatie van de Federatie op 10 mei kwamen verschillende innovatieve manieren aan bod om kennis en vaardigheden op te doen. Drie sprekers pitchten een innovatie aan de deelnemers. Daarnaast werd er ingegaan op de enorme ontwikkeling die de medische vervolgopleidingen de afgelopen twee decennia hebben doorgemaakt.

Lees hieronder verder over de stimulerende pitches om in de praktijk mee aan de slag te gaan of kijk het Platform Innovatie terug.

Innoveren in leren

De meester-gezelrelatie vormde eeuwenlang de basis voor het opleiden van medisch specialisten. Totdat er zo’n twintig jaar geleden een grote innovatie plaatsvond in de medisch specialistische vervolgopleiding: de introductie van de canmeds-methode. Volgens deze methode worden concrete leerdoelen geformuleerd, veel breder dan het medisch handelen alleen. Hein Brackel, kinderarts in het Catharina Ziekenhuis en bestuurslid van de Federatie, beschrijft hoe de meester-gezelconstructie werd omgevormd naar een professionele opleidingsstructuur waarbij de hele vakgroep bijdraagt aan de opleiding gericht op de opleidingsbehoeften en ontwikkeling van de individuele aios. De COVID-crisis tot slot zorgde voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van opleiden: blended wave. Een combinatie van online en fysiek onderwijs.

Virtual en augmented reality

Arianne Pieterse, internist en coördinator Introductiecoschap in het LUMC, neemt ons mee in de wereld van virtual reality en augmented reality. Vooral voor het onderwijs aan bachelorstudenten en aios bieden deze technieken extra mogelijkheden. Zo kunnen studenten op afstand een kijkje nemen op de OK of virtueel aanwezig zijn bij heftige leermomenten. Een mooi voorbeeld hiervan is de VR 360 graden video die het LUMC maakte van een in scene gezette ABCDE-opvang. Studenten kijken met een VR-bril mee in de patiëntkamer. Tussendoor stellen de dokter en verpleegkundige hen vragen, zodat ze echt in het team worden betrokken: ‘Kun je eens meekijken hoe het ECG van de patiënt op de SEH eruitzag?’ Naast kennis over de inhoudelijke procedures worden dus ook de samenwerkingsvaardigheden getraind.

Leren met een kennisspel

Hoe zorg je nu dat de kennis over richtlijnen en protocollen bij de drukke professional echt goed tussen de oren komt te zitten? Hiervoor bedacht Menno Vergeer, CEO Redgrasp en Internist-endocrinoloog in het UMC Utrecht, een laagdrempelig kennisspel. Deelnemers krijgen elke week per mail een aantal vragen. Na het beantwoorden zien zij meteen of ze het goed of fout hebben en waarom, inclusief een doorklik naar het kennisdocument. Binnen de Federatie begon de NVMDL drie jaar geleden met het spel. De resultaten zijn zeer positief: 90% van de leden doet mee, de respons is met 62% stabiel en bijna alle leden willen dat het spel door blijft gaan. Inmiddels maken ook NIV, NOV, NVOG en NVU binnen de Federatie naar volle tevredenheid gebruik van het kennisspel.

Simulatoren in de chirurgie

Tot slot vertelt Willem Brinkman, uroloog in het UMC Utrecht, over het gebruik van simulatoren in de robotchirurgie. Door aan een operatierobot een simulator te koppelen, kunnen operatieoefeningen en zelfs volledige operaties virtueel worden uitgevoerd. Van tevoren wordt aangegeven welke scores er minimaal gehaald moeten worden. Na afloop zie je of je die scores ook gehaald hebt. Het UMCU heeft hieraan nog een extra element toegevoegd: er loopt nu een proef waarin de beste drie deelnemers eens per week hun score krijgen doorgestuurd. Om zo een competitie-element toe te voegen en te zorgen dat er nog meer getraind wordt. Naast het oefenen van operaties door aios is een simulator ook erg geschikt voor ervaren operateurs om een nieuwe operatierobot te leren kennen.

De volgende editie van het Platform Innovatie is op dinsdag 14 december en heeft als thema ‘Leren innoveren’.