Plastisch chirurgen lanceren kennisagenda

Begin november lanceerde de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) haar eerste nationale kennisagenda. Hiermee agenderen zij de tien meest urgente zorgvragen uit het vakgebied waar de komende vijf jaar onderzoek naar moet worden gedaan.

Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: ‘Welke chirurgische ingreep bij huidtumoren is het meest effectief?’, ‘Op welke leeftijd en met welke techniek is een hazenlip het best te herstellen?’ of ‘Wat zijn de langetermijneffecten van siliconen borstimplantaten?’ Hinne Rakhorst, plastisch chirurg en betrokken bij het opstellen van de eerste landelijke Kennisagenda: “De Kennisagenda bevat de belangrijkste medische vragen waar plastisch chirurgen en hun patiënten in de praktijk tegenaan lopen. Dit is een eerste stap om samen te focussen om die medische vraagstukken op te lossen.”

De NVPC hoopt met de kennisagenda samenwerking in wetenschappelijk onderzoek van plastisch chirurgen te stimuleren, en op deze wijze gerichte subsidies aan te kunnen vragen voor onderzoeken die de patiënt de meeste ‘winst’ bieden. De kennisagenda is opgesteld in samenwerking met een twintigtal belanghebbenden zoals patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Lees de Kennisagenda
Lees het bericht van de NVPC