Peter Paul van Benthem: ‘We zijn het gewoon gaan doen’

‘Medisch leiderschap leek een abstract begrip, maar is nu concreet geworden’, zegt Peter Paul van Benthem vandaag in een interview met Medisch Contact. Het interview staat in het teken van zijn eerste maanden als voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Maanden waarin hij zijn oorspronkelijke plannen aan de kant zette, omdat alle aandacht uitging naar de COVID-19 pandemie. Hij vertelt hoe hij zijn rol als voorzitter in deze crisistijd vervuld heeft en spreekt zijn trots uit over het werk van zijn collega’s.

‘De koers was duidelijk bij zijn aantreden, zegt Van Benthem in Medisch Contact. ‘We richtten ons op de ontwikkeling van medisch leiderschap, kwaliteitsregistraties, juiste zorg op de juiste plek. En toen werd begin maart alles anders.’
Van Benthem zegt in het interview trots te zijn op de vele voorbeelden van medisch leiderschap tijdens de COVID-19 pandemie. Hij noemt het inrichten van cohortafdelingen, het verdubbelen van de IC-capaciteit en het opleiden van personeel. ‘Professionele artsennetwerken hebben ons gered in het begin, toen de situatie de ziekenhuizen over de schoenen dreigde te lopen.’ Een ander voorbeeld ziet hij in het werk van Stichting NICE. De cijfers uit deze kwaliteitsregistratie worden nu gebruikt bij de technische briefings voor de Tweede Kamer. ‘Indrukwekkend om te zien hoe iedereen dat heeft gedaan alsof het de normaalste zaak van de wereld is.’

In de crisistijd heeft Van Benthem teruggegrepen op wat voor hem de kernwaarden van de Federatie zijn: ‘verbinden en samenwerken’. Hij vertelt in Medisch Contact dat alle projecten werden stopgezet en dat alles draaide om het delen van kennis over de COVID-19 pandemie. Vier speciaal ingerichte expertiseteams werkten samen met de wetenschappelijke verenigingen aan 30 richtlijnen, leidraden en protocollen. Ook tuigde de Federatie met wetenschappelijke verenigingen 48 webinars op. ‘We zijn het gewoon gaan doen. In het begin nog hout-je-touwtje; dan viel er een camera om. Maar er was een ontzettende honger naar acute kennis.’

In het interview gaat Van Benthem ook in op de tijd die nu komen gaat. In dit ‘einde van het begin’ noemt hij onder andere het inrichten van een anderhalvemetersamenleving op de poliklinieken en pleit hij voor bedrijfseconomische zekerheid en financieel comfort. ‘Het kan niet zo zijn dat wij ons een slag in de rondte werken en allerlei ziekenhuizen toch continuïteitproblemen krijgen.’

Lees het hele interview