Pensioenen medisch specialisten in dienstverband nog niet uit gevarenzone

De twee pensioenfondsen waarbij de medisch specialisten in dienstverband zijn aangesloten zitten nog volop in de uitvoering van het herstelplan dat enkele jaren geleden is gemaakt om de financiële positie van de fondsen te verbeteren. Hieronder leest u welke gevolgen dit het komende jaar heeft voor uw pensioenuitkering.

ABP

Pensioenfonds ABP heeft eind 2012 niet de vereiste dekkingsgraad gehaald. Daarom worden pensioenuitkeringen bij dit fonds met ingang van 1 april 2013 met 0,5% verlaagd. De verlaging is onderdeel van een herstelplan dat eind 2009 is opgesteld. In dat plan staat dat ABP per eind 2012 een dekkingsgraad nodig had van 98,3% om nieuwe verlagingen te voorkomen. De dekkingsgraad van ABP is mede door de lage rentestand en gestegen levensverwachting blijven steken op 96%. Door de aankomende verlaging van 0,5% verbetert de financiële positie van ABP en daarmee voor de medisch specialisten en aois werkzaam in de umc’s.

De dekkingsgraad van 31december 2013 bepaalt of er in 2014 verdere verlagingsmaatregelen nodig zijn. 2013 is dus een belangrijk jaar voor het herstel van de financiële situatie bij ABP.

PFZW

Pensioenfonds Zorg&Welzijn (PFZW), het pensioenfonds voor medisch specialisten en aios in algemene ziekenhuizen, de GGZ sector en een aantal ZBC’s, ligt wel op koers van het herstelplan. Een nieuwe verlaging van de pensioenen is daarom niet nodig. Ook zullen de premies niet worden verhoogd. De dekkingsgraad bedroeg eind vorig jaar 101%. PFZW waarschuwt dat dit goede nieuws nog niet betekent dat de financiële positie al volledig is hersteld. Ook voor PFZW geldt dat de dekkingsgraad van eind december 2013 het definitieve meetmoment is voor het herstelplan. Pas dan is zeker of PFZW geen maatregelen meer hoeft te nemen.

Zolang de dekkingsgraad lager is dan 105% worden de pensioenuitkeringen niet geïndexeerd. Als de dekkingsgraad zich tussen de 105 en 117% bevindt worden de pensioenuitkeringen met de helft (50%) van de loonstijging in de sector verhoogd, licht PFZW toe.