Patiëntveiligheidsonderzoek genomineerd voor Huibregtsenprijs 2012

De jury van de Huibregtsenprijs heeft zeven onderzoekers genomineerd, onder wie Cordula Wagner. De prijs is bestemd voor het beste Nederlandse onderzoek dat opvallend wetenschappelijk vernieuwend is én uitzicht biedt op een waardevol maatschappelijk effect.

Prof. dr. Cordula Wagner, programmaleider bij het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en hoogleraar aan EMGO+/VUmc, is genomineerd vanwege haar onderzoek Patiëntveiligheid in Nederlandse ziekenhuizen.

De jury schrijft: “Op basis van de onderzoeksresultaten van Cordula Wagner is gestart met een landelijk veiligheidsprogramma in ziekenhuizen. Het maatschappelijk nut van dit grootschalige, methodisch vernieuwende onderzoek is evident. Cordula Wagner weet met haar onderzoek en publicaties de nodige media-aandacht en maatschappelijke discussie te veroorzaken, en een besef van urgentie – noodzakelijk voor het maken van een omslag naar een proactieve veiligheidscultuur in zorginstellingen. De implementatie van de verbeterprogramma’s die uit dit zeer gedegen aangepakte zorgonderzoek voortkomen verdient grote aandacht, om een daling van potentieel vermijdbare schade bij ziekenhuispatiënten te bewerkstelligen.”

De Huibregtsenprijs is ingesteld door het Bestuur van de Stichting De Avond van Wetenschap & Maatschappij. Het bestuur nodigt jaarlijks alle Nederlandse publieke onderzoeksinstellingen uit om een onderzoeksproject of onderzoeker voor te dragen voor de onderscheiding. Een breed samengestelde jury onder voorzitterschap van de president van de KNAW Hans Clevers selecteerde zeven onderzoekers uit de inzendingen voor dit jaar.

De andere genomineerden zijn:

Dr. Rob Dirks (TTI Groene Genetica) – Reverse breedingProf.dr. Bart P.F. Jacobs (Radboud Universiteit Nijmegen) – Digitale beveiligingProf.dr.ir. Mark C.M. van Loosdrecht (Technische Universiteit Delft) – Efficiënte korrelsProf.dr. Henk J. Scholten (Vrije Universiteit Amsterdam) – De rol van informatievoorziening bij de inrichting van crisisbeheersing: GDI4DMProf.dr. Jaap Sinninghe Damsté (NIOZ) – Palmen op de NoordpooProf.dr. Chris I. de Zeeuw (NIN/KNAW) – Cracking the Cerebellar Code

Op de dertiende Avond van Wetenschap & Maatschappij, maandagavond 29 oktober in de Ridderzaal in Den Haag, wordt bekendgemaakt wie de Huibregtsenprijs 2012 wint. De winnaar krijgt een cheque ter waarde van € 25.000 en een bronzen sculptuur van Wil van der Laan.