Patiëntveiligheid in ziekenhuizen fors verbeterd

De Nederlandse ziekenhuizen zijn veiliger geworden. De potentieel vermijdbare schade en sterfte in ziekenhuizen is de afgelopen jaren met meer dan de helft gedaald. Dat blijkt uit onderzoek dat NIVEL en EMGO+/VUmc vandaag publiceerden.

In 2008 overleden nog ruim 1900 patiënten als gevolg van vermijdbare schade. Dit aantal is de afgelopen jaren met 53 procent gedaald naar 970 in 2013. Marcel Daniëls, voorzitter Raad Kwaliteit van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), ziet de daling als een bevestiging dat de gezamenlijke inzet van alle medische professionals op patiëntveiligheid werkt. ‘Maar de positieve cijfers zijn allerminst aanleiding achterover te leunen’, waarschuwt Daniëls. ‘Elk geval van vermijdbare schade is er een te veel.’

Daniëls vat de nieuwe cijfers op als een ‘prachtige stimulans in het denken rondom veiligheid’ die het gezamenlijke VMS Veiligheidsprogramma van de koepels van ziekenhuizen, verpleegkundigen en medisch specialisten heeft opgeleverd. Dankzij dit programma hebben bijna honderd ziekenhuizen een gecertificeerd Veiligheid Management Systeem (VMS) gerealiseerd en diverse verbeterprojecten doorgevoerd.

Eerder dit jaar richtte de OMS een landelijk netwerk op van medisch specialisten patiëntveiligheid. Dit netwerk is deels een voortzetting van het VMS Veiligheidsprogramma, dat sinds dit jaar niet meer wordt gefinancierd door de overheid. Medisch specialisten patiëntveiligheid zijn de artsen die in ziekenhuizen het eerste aanspreekpunt zijn voor alles rondom patiëntveiligheid. Via het landelijke netwerk kunnen medisch specialisten elkaar snel en makkelijk informeren over verbeterpunten en dreigende veiligheidsproblemen in de zorg.

Zie ook: