Overzichtsmodule Chronische buikpijn – een integrale benadering

Chronische buikpijn is een veelvoorkomende klacht. Patiënten met deze klachten lopen hier vaak lang mee rond voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Dit komt doordat chronische buikpijn veel oorzaken kan hebben. De overzichtsmodule geeft zorgverleners een handvat met een overzicht van alle mogelijke diagnoses die te maken hebben met chronische buikpijn. Het doel is om patiënten sneller te helpen en indien nodig, naar de juiste zorgverlener door te sturen.

De overzichtsmodule is van toepassing op volwassen patiënten (≥ 18 jaar) met chronische buikpijn, zowel in de eerstelijnszorg als tweedelijnszorg. De module heeft géén betrekking op kinderen met chronische buikpijn en behandeling van chronische buikpijn. De volgende onderwerpen komen aan bod:
  • de belangrijkste ‘rode vlaggen’ voor psychosociale of psychiatrische factoren en voor somatische aandoeningen;
  • de meest voorkomende ziektebeelden met chronische buikpijn als klacht én waarvoor een bestaande Nederlandse richtlijn beschikbaar is óf ziektebeelden die in een bestaande Nederlandse richtlijn benoemd worden. Soms wordt ter aanvulling verwezen naar Europese / buitenlandse richtlijnen.

Overzicht van ziektebeelden: raadpleeg de handige viewer

Voor het gebruik in de dagelijkse praktijk is een viewer opgesteld met een overzicht van ziektebeelden gerelateerd aan chronische buikpijn. Deze kunt u hier raadplegen.

Samenwerking

De overzichtsmodule is een initiatief vanuit de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Urologie en Patiëntenfederatie Nederland.