Oud-bestuurder Joep Dörr overleden

Afgelopen weekend is prof. dr. Joep Dörr, gynaecoloog en oud-bestuurder van de OMS overleden. Dörr was tot november 2013 bestuurslid van de OMS en voorzitter van de Raad Opleiding. Hij was een van de grondleggers van de Opleidingsetalage en vervulde een belangrijke rol binnen het onlangs gesloten Opleidingsakkoord.
Ook na deze periode bleef hij nauw betrokken bij de ontwikkelingen rondom de medische vervolgopleidingen. Zo was hij voorzitter van de projectgroep Verkorting Individuele Opleidingsduur en participeerde hij in het MMV-project Can Better.

Joep Dörr heeft ruim dertig jaar als gynaecoloog gewerkt. Daarnaast was hij sinds 2012 hoogleraar medische vervolgopleidingen binnen het LUMC en de Opleidings- en onderwijsregio Leiden. In januari jongstleden ontving hij tijdens zijn afscheidssymposium in het Medisch Centrum Haaglanden de koninklijke onderscheiding Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Dörr was al enige tijd ziek, maar de plotselinge progressie van zijn ziekte heeft ons zeer verrast. Hij is 62 jaar geworden. We herinneren hem als een warm mens, een gedreven specialist en initiator van diverse landelijke en regionale vernieuwingen in de opleiding tot medisch specialist.