Oproep Prinsjesdag: Ga nu niet terug naar controledrang van voor de coronacrisis

In aanloop naar Prinsjesdag heeft Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem de politiek opgeroepen om ruim baan te geven aan het leiderschap van zorgprofessionals en aan de honderden innovatieve ideeën die op de werkvloer ontstaan. Het faciliteren van de zorgverleners moet het uitgangspunt zijn van het zorgbeleid. De Federatie heeft deze boodschap via een brief onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer en Van Benthem heeft de boodschap verwoord in een blog op Skipr.

De gigantische druk op de zorgprofessional

In de coronacrisis lag alle druk bij de zorgprofessionals om deze pandemie het hoofd te bieden. De artsen en verpleegkundigen en alle andere zorgprofessionals kregen de vrijheid en de ruimte om te doen wat nodig was. Dat resulteerde in efficiëntie, creativiteit en vernieuwingen. En nu, na anderhalf jaar moeten we oppassen voor de paradox van de crisis. We moeten ervoor waken dat we niet teruggaan naar de controledrang en regelgeving die al jaren zoveel administratielast, tijdverlies en motivatieverlies veroorzaakten.

Dit gaat ten koste van het werkplezier van de zorgverleners en met de huidige arbeidsmarktproblematiek kunnen we ons dat niet veroorloven. Het zijn deze professionals die ondanks de gigantische druk de zorg overeind houden en de vernieuwing vormgeven.

Vraag aan de politiek

Het is essentieel om de vernieuwing en de vooruitgang in de zorg vanaf de werkvloer te laten ontstaan. Hiervoor is vertrouwen, samenwerking en het faciliteren van zorgprofessionals van belang. De Federatie vraagt daarom aan politici en beleidsmakers:

  • Verminder regels en administratielast vanuit de gedachte te controleren en beheersen.
  • Zorg voor voldoende personeel. De arbeidsmarktproblematiek moet bovenaan de politieke agenda.
  • Zorg voor goede faciliteiten voor digitale zorg.
  • Verklein de kloof tussen werkvloer en de politiek/beleidsmakers. Luister naar de stem van de dokter, de stem van de zorgprofessionals.
  • Behoud rust in het systeem. Behoud keuzevrijheid tussen dienstverband en vrij beroep.
  • Faciliteer de vernieuwing die vanaf de werkvloer is begonnen. Laat de gedrevenheid van zorgprofessionals uitgangspunt zijn van zorgbeleid.

Lees de brief aan de Tweede Kamer

Lees de blog op Skipr