‘Opleidingsvisitaties motor voor de kwaliteit van zorg’

Ruim honderd opleiders en aios dachten mee over de visitatie van de opleidingen tot geneeskundig specialist. Zij waren namens hun wetenschappelijke vereniging aanwezig op de invitational ‘De toekomst van opleidingsvisitaties’, een gezamenlijk initiatief van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) en de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en de Raad Opleiding (OMS).