Oogheelkunde stelt de 14 belangrijkste onderzoeksvragen vast

De oogartsen hebben onlangs in de Kennisagenda Oogheelkunde 14 onderzoeksvragen geprioriteerd op het gebied van zorgevaluatie en zorginnovatie. Saskia Imhof, werkgroepvoorzitter: ‘Om nu en in de toekomst de best mogelijke zorg te kunnen geven aan patiënten met een oogheelkundige aandoening, is continue evaluatie en innovatie van deze medisch-specialistische zorg essentieel. Met deze kennisagenda wil het NOG hieraan een impuls geven.’

Oogartsen willen onder meer onderzoeken wat de optimale behandeling en screeningsmethodiek is voor de aandoening leeftijdsgebonden macula degeneratie. Ook willen zij de vraag beantwoorden hoe gezorgd kan worden dat potentiële glaucoomblinden tijdig bij de oogarts komen en op welke wijze de oogarts de patiënt met het hoogste risico kan identificeren.
Inmiddels hebben 28 van de 33 wetenschappelijke verenigingen in samenwerking met patiëntenorganisaties een kennisagenda gepubliceerd. Een belangrijke stap naar een steeds betere wetenschappelijke onderbouwing van diagnostiek en behandeling. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt de ontwikkeling van deze kennisagenda’s.