Onduidelijkheden in NZa advies

De NZA heeft vanochtend het Conceptadvies Integrale Tarieven openbaar gemaakt. Het document is een conceptadvies van de NZa aan de minister voor de implementatie van integrale tarieven per 2015.

De OMS onderschrijft diverse uitgangspunten van het concept waaronder gelijkgerichtheid van belangen tussen medisch specialist en ziekenhuis en het wegnemen van belemmeringen die er nu zijn voor de zorgverzekeraar om selectief zorg in te kopen. De NZa stelt in het advies geen afbreuk te willen doen aan de keuze tussen dienstverband en vrije vestiging. De uitwerking die de NZa hier echter aan geeft schept onduidelijkheden. Volgende week wordt hierover overlegd met de NZa.

De OMS gaat voor gelijkgerichtheid van belangen binnen de ziekenhuizen met behoud van vrije keuze voor dienstverband of vrije vestiging.

Op donderdag 20 juni 2013 heeft de OMS een minisymposium over de veranderingen en de mogelijkheden vanaf 2015 voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar.