Onderzoek VWS bevestigt: Nederlandse opleidingen niet te lang

Nederland loopt, in vergelijking met andere Europese landen, keurig in de pas met de lengte van de medisch specialistische vervolgopleidingen. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek (quickscan) dat het Ministerie van VWS heeft laten doen naar de duur, bekostiging en structuur van de medisch specialistische vervolgopleidingen in de EU. Dit onderzoek bevestigt wat de OMS al eerder aangaf: dat de Nederlandse opleidingen niet te lang zijn in vergelijking met andere Europese landen.

Uit de quickscan blijkt dat de vervolgopleidingen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland vervolgopleidingen het langst zijn (gemiddeld 6,8 jaar), gevolgd door Oostenrijk (gemiddeld 6,3 jaar), Noorwegen en Portugal (beide gemiddeld 6,1 jaar). In Estland en Spanje is de opleiding tot medisch specialist relatief kort (gemiddeld 4,2 respectievelijk 4,3 jaar). Nederland is met een gemiddelde vervolgopleidingsduur van 5,4 jaar een "middenmoter" en geen land met (te) lange opleidingen, zoals eerder gesuggereerd werd.

Hoge kwaliteit, ondanks gemiddelde opleidingsduur

Ondanks deze gemiddelde opleidingsduur scoort de kwaliteit van de Nederlandse medisch-specialistische zorg hoog in internationale vergelijking. Zo heeft Nederland volgens de Euro Health Consumer Index (EHCI) 2012 voor het derde jaar op rij het beste gezondheidszorgsysteem van Europa.

De Orde van Medisch Specialisten is van mening dat deze hoge kwaliteit van zorg in het geding komt wanneer de draconische verkorting van de opleidingsduur, zoals opgenomen in het regeerakkoord, doorgaat. Wel zien we in deze tijd de noodzaak van bezuinigingen. Daarom nemen we, samen met de wetenschappelijke verenigingen, de verantwoordelijkheid om mee te denken over een alternatief pakket aan bezuinigingen waarbij de kwaliteit van de opleiding behouden blijft.