Onderzoek Nivel: patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen verbeterd

Verpleegkundig personeel en medisch specialisten vinden dat de veiligheidscultuur in ziekenhuizen de afgelopen jaren steeds opener is geworden. Dit blijkt uit een cultuuronderzoek onder ziekenhuizen door het onderzoeksinstituut Nivel/EMGO.

De vier partners NVZ, NFU, V & VN en de OMS zijn in 2008 gestart met het VMS-veiligheidsprogramma met als doel de vermijdbare sterfte en schade in ziekenhuizen terug te dringen. Cultuur is daarbij een belangrijke factor, waarbij het van belang is dat professionals zich veilig voelen om incidenten te melden en elkaar aan te spreken op gedrag. Alleen zo kan men leren van fouten en kunnen fouten worden voorkomen.

De VMS-partners vinden het essentieel dat de continue aandacht voor patiëntveiligheid de komende jaren wordt doorgezet, in het belang van optimale zorg voor de patiënt en van de kwaliteit van de gezondheidszorg.