Onderzoek naar nieuwe behandeling bij beroerte

Radiologen en neurologen starten dit voorjaar een onderzoek naar een nieuwe behandeling bij acute beroerte. In de huidige richtlijnen komen patiënten die na 6 uur na het ontstaan van de klachten in het ziekenhuis arriveren niet meer in aanmerking voor een endovasculaire behandeling. Maar wellicht zou een deel van deze patiënten toch baat kunnen hebben bij deze behandeling. Radiologen en neurologen gaan bekijken of en zo ja in welke situatie behandeling voor deze groep effectief kan zijn. Dit zorgevaluatieonderzoek vindt plaats in 16 ziekenhuizen in Nederland.

Wim van Zwam, radioloog, leidt samen met neuroloog Robert van Oostenbrugge de onderzoeksgroep van de MRCLEAN-LATE studie, die als eerste van de vijf van start is gegaan. “Ons onderzoek gaat over patiënten met een acute beroerte. Patiënten die binnen 6 uur na het ontstaan van de klachten in het ziekenhuis arriveren en voldoen aan een aantal criteria, krijgen een nieuwe ‘endovasculaire’ behandeling. Daarbij wordt met een slangetje, dat via de lies de slagader in gaat, het stolsel uit de slagader in het hoofd verwijderd. Patiënten die na die 6 uur arriveren komen volgens de huidige richtlijnen niet in aanmerking voor deze behandeling omdat het voor de patiënten in deze groep in het algemeen niet effectief of zelfs schadelijk kan zijn. Tegelijk weten we ook dat in deze groep waarschijnlijk nog patiënten zijn die toch baat kunnen hebben bij de nieuwe behandeling. Daar willen we dus meer over weten. Uit dit onderzoek zou kunnen blijken dat we met deze behandeling meer patiënten helpen dan nu. Dat zou heel mooi zijn.”

Zorg beter onderbouwen

Het komende half jaar starten er nog vier onderzoeken naar de effectiviteit van bestaande zorg. Zo gaan de orthopeden, chirurgen en de klinisch geriaters onderzoeken of opereren inderdaad de beste optie is bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur die in hun laatste levensfase zitten. De chirurgen doen onderzoek naar de vraag wat de beste follow-up is van patiënten met een aneurysma (verwijding) van de abdominale aorta. Vanuit de neurologen start een onderzoek naar nazorg bij een TIA: wat is de effectiviteit van nazorg gericht op cognitieve en emotionele problemen? De cardiologen willen weten welk type behandeling na het dotteren de voorkeur heeft bij een acuut hartinfarct. Wat is het effect van verschillende behandelingen op kwaliteit van leven, patiënttevredenheid en zorgkosten?

De afgelopen drie jaar zijn in het kader van de Kwaliteits- en Doelmatigheidsagenda in totaal 23 onderzoeksvoorstellen voor zorgevaluaties ingediend. 18 van deze onderzoeken zijn inmiddels gestart. De prioritering van de onderzoeksvragen (opstellen van kennisagenda’s) gebeurt onder begeleiding van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Overzicht van alle kennisagenda’s