Onderzoek naar de evaluatie van het IFMS

In het proefschrift van Karlijn Overeem staat het evalueren en waar mogelijk verbeteren van het individueel functioneren van medisch specialisten (IFMS) centraal. Om het functioneren van medisch specialisten optimaal te kunnen evalueren heeft zij, in opdracht van de Orde van Medisch Specialisten, bijgedragen aan de ontwikkeling van een systeem bestaande uit een portfolio en 360-graden feedback.

In een portfolio brengen medisch specialisten zelf hun functioneren in kaart. Daarnaast ontvangen ze feedback van een grote groep collega’s (zowel specialisten als verplegend en ondersteunend personeel) en patiënten met behulp van vragenlijsten. Op basis van deze informatie voert de specialist een gesprek met een onafhankelijk gespreksleider, met als doel de ontvangen feedback om te zetten in concrete verbeterplannen, en een daarop gebaseerd persoonlijk ontwikkelingsplan.

Valide en betrouwbaar

Uit het onderzoek blijkt dat deze manier van evalueren valide en betrouwbaar is. Voor een optimaal resultaat moet echter aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er een goed leerklimaat in ziekenhuizen is en dat er goed getrainde gespreksleiders ingezet worden. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan kan het ontwikkelde systeem een belangrijke bijdrage leveren aan het evalueren van het individueel functioneren van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen.

Promotie

Karlijn Overeem (Tilburg, 1980) voltooide cum laude de studie Geneeskunde in Maastricht. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdeling IQ healthcare van het UMC St Radboud, binnen het onderzoeksinstituut Nijmegen Centre for Evidence Based Practice (NCEBP). Ze combineerde haar promotietraject met de huisartsopleiding van het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Momenteel is ze werkzaam als huisarts in praktijk de Grote Rivieren in Amsterdam.