OMS zet vraagtekens bij cijfers CZ over ‘onnodige operaties’

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) stelt dat elke onnodige operatie er een teveel is. Het tegengaan van verspilling van zorggelden is een gezamenlijke opdracht voor artsen, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiënten. Maar het gaat er ook om dat elke patiënt de zorg krijgt die hij nodig heeft, stelt de OMS. De beroepsvereniging herkent zich niet in het beeld dat er jaarlijks tienduizenden onnodige operaties zouden worden uitgevoerd. RTL nieuws berichtte hier afgelopen weekeinde over naar aanleiding van een berekening door zorgverzekeraar CZ op basis van kerncijfers uit 2010.

Europees onderzoek wijst Nederland al jaren aan als het land met de beste gezondheidszorg met de minste artsen en de minste operaties per inwoner. Daarnaast wijst de OMS erop dat er in 2010 bindende afspraken zijn gemaakt met het ministerie van Volksgezondheid over een budgettaire begrenzing voor de medisch-specialistische zorg. Het is daarom onjuist te stellen dat een volumeprikkel in het bekostigingssysteem leidt tot het doen van zoveel mogelijk operaties.

De OMS benadrukt dat het de medische professional moet zijn die op basis van de richtlijnen van de wetenschappelijke verenigingen de zorgvraag beoordeelt. Dat de zorgverlener hierover verantwoording aflegt aan in de eerste plaats de patiënt is van groot belang. Het idee van CZ om een financiële vergoeding in te stellen voor ‘kijk- en luistertijd’ juicht de OMS toe.

OMS-voorzitter Frank de Grave zet vraagtekens bij de actualiteit van de cijfers van CZ. Tegelijk roept hij CZ en andere zorgverzekeraars op samen met de OMS en de ziekenhuizen de krachten te bundelen bij het maken van een actueel en landelijk overzicht van zogeheten praktijkvariatie tussen verschillende ziekenhuizen.

Scherpe richtlijnen voor artsen dragen bij aan het terugdringen van praktijkvariatie, blijkt uit cijfers van de OMS. Zo is bijvoorbeeld het aantal operaties aan lage rughernia in Nederland verminderd van 11.000 in 2010 naar 9.000 in 2012 na het aanscherpen van de richtlijn. De OMS laat samen met de wetenschappelijke verenigingen doorlopend nieuwe en aangescherpte richtlijnen opstellen. ‘Het zou goed als het vele werk van wetenschappelijke verenigingen voor het maken van richtlijnen wordt ondersteund door zorgverzekeraars’, meent voorzitter De Grave.