OMS wil bijdrage leveren aan veranderingen in het zorglandschap

Reactie op het RVZ-advies

‘Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet’, ‘betere samenwerking tussen zorgverleners rondom de patiënt’, en ‘een herbezinning op de inrichting van spoedeisende hulp’ zijn enkele kernpunten in het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voor de toekomst van het ziekenhuislandschap. Het rapport schetst een ambitieus en op punten interessant vergezicht. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) deelt de constatering dat huidige ontwikkelingen vragen om een andere inrichting van de zorg en wil daaraan haar bijdrage leveren.

Medisch specialisten zijn zeker bereid om buiten de muren van het ziekenhuis te denken en samen met de eerste lijn en de regio te zoeken naar de best passende en kwalitatief optimale vorm van zorg voor de patiënt. In lijn met het rapport stellen wij al toenemend richtlijnen en kwaliteitsnormen op (waaronder volumenormen) waarmee keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot concentratie en spreiding van zorg. Er komen steeds meer indicatoren beschikbaar op basis waarvan de kwaliteit van zorg inzichtelijker wordt.

De OMS plaatst echter ook kanttekeningen bij het RVZ-rapport. Zo verdient de voorgestelde herinrichting van de spoedeisende zorg nadere discussie. In het rapport ontbreekt aandacht voor de opleiding van medici, waaraan door een veranderende omgeving waarschijnlijk andere eisen worden gesteld. Naar onze mening kan een pilotstudie helpen om eventuele valkuilen en aandachtspunten te detecteren alvorens landelijk grote veranderingen worden ingezet.

Uiteraard kan een uitgebreidere reactie op het RVZ-advies pas volgen nadat het rapport besproken is met de wetenschappelijke verenigingen.