OMS werkt aan banenplan voor jonge klaren

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) heeft het probleem van werkloze jonge medisch specialisten hoog op de bestuurlijke agenda staan. De OMS werkt momenteel aan een noodplan waarmee voor komend jaar miljoenen euro’s extra kunnen worden vrijgespeeld. Dit moet ongeveer 200 extra banen opleveren voor jonge specialisten bij maatschappen van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Dit zegt de OMS in reactie op berichtgeving in de Volkskrant van zaterdag 14 december 2013 over werkloosheid bij jonge medisch specialisten, ook wel jonge klaren genoemd.

De Volkskrant meldde onder meer dat jonge klaren steeds vaker onbetaald werk in ziekenhuizen zouden verrichten. De OMS neemt nadrukkelijk afstand van dergelijke praktijken en stelt dat jonge klaren volwaardige specialisten zijn en ook als zodanig dienen te worden beloond. Het hele artikel uit de Volkskrant en de reactie van De Jonge Specialist vindt u terug onder het kopje ‘Zie ook’, onderaan dit bericht.

Lokale knelpuntenpot

De OMS moet het tijdelijke banenplan nog wel voorleggen aan haar leden tijdens een vergadering met de collectieven van vrij gevestigd medisch specialisten van de verschillende ziekenhuizen op 16 januari 2014. Het plan komt er op neer dat de OMS deze collectieven zal voorstellen een fractioneel deel van het lokale omzetplafond aan te wenden als lokale knelpuntenpot waarmee op bepaalde plekken extra banen voor jonge klaren kunnen worden gecreëerd. Het is volgens de OMS van maatschappelijk belang dat jonge klaren op basis van acceptabele arbeidsvoorwaarden zoveel en zo goed mogelijk hun vaardigheden op peil kunnen houden in Nederlandse ziekenhuizen.

Eerlijk en pragmatisch

Samen met De Jonge Specialist inventariseert de OMS de lokale knelpunten per vakgroep en wordt gezocht naar eerlijke en pragmatische oplossingen. De OMS gaat met de Registratiecommisie Geneeskundig Specialisten in gesprek om daar waar mogelijk openstaande vacatures te kunnen koppelen aan werkloze jonge klaren. Daarnaast worden medisch specialisten in dienstverband opgeroepen om de werkloosheid onder hun jonge collega’s te agenderen bij hun ziekenhuisbestuurders.

Structurele oplossing

Voor de langere termijn voorziet de OMS minder werkloosheidsproblemen voor jonge specialisten. Het onlangs met minister Schippers (VWS) gesloten akkoord voor de medisch specialistische vervolgopleidingen draagt bij aan een structurele oplossing. Zo wordt het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten gereduceerd met honderd plekken per jaar. Ook zal het Capaciteitsorgaan de gewenste instroom van medisch specialisten nauwlettender in de gaten gaan houden met een jaarlijkse monitor en indien nodig de ramingen van het aantal benodigde opleidingsplaatsen tussentijds bijstellen.