OMS, VvAA en LOGEX ondersteunen medisch specialisten

Per 2015 verandert er voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar veel. Vanaf dan worden ziekenhuizen en medisch specialisten integraal bekostigd. Dit verandert de verhouding tussen de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar en het ziekenhuis. De OMS staat samen met VvAA en LOGEX de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar dit jaar bij met informatie en advies. De lancering van de gezamenlijke website www.integralebekostiging2015.nl vormt hiervoor het startschot.

Integrale bekostiging 2015

Met de invoering van integrale bekostiging is het voor de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar niet langer mogelijk om zelfstandig een honorarium te declareren via het ziekenhuis bij de zorgverzekeraar. Dit heeft ingrijpende gevolgen, omdat een belangrijk fundament onder het huidige ondernemerschap van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar hierdoor wegvalt.

In afstemming met de NVZ vereniging van ziekenhuizen en de ministeries van Financiën en Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn vier nieuwe organisatiemodellen uitgewerkt, waarbinnen het onder voorwaarden mogelijk is om ondernemer te blijven. Dit vergt een grote wijziging van de huidige manier van ondernemen.

Bij de nieuwe organisatiemodellen staat, naast behoud van ondernemerschap, het creëren van meer gelijkgerichtheid tussen medisch specialist en ziekenhuis centraal. Door de komst van integrale bekostiging en nieuwe organisatiemodellen kan een groter gedeeld belang ontstaan bij het gezamenlijk resultaat op het gebied van financiering, kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Medisch specialist aan zet

Het komende jaar zal de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar binnen het collectief, met de raad van bestuur én individueel keuzes moeten maken: ondernemer blijven door over te gaan naar een nieuw organisatiemodel of vrijwillig overstappen naar een dienstverband met het ziekenhuis. Welke keuze ook wordt gemaakt, deze zal grote consequenties hebben voor ziekenhuis, collectief én individu.

De website ‘www.integralebekostiging 2015.nl’ is vandaag live gegaan en ondersteunt lokale projecten 2015 met informatiemateriaal, spreekuren en informatiebijeenkomsten. VvAA en LOGEX bieden concrete adviesdiensten om de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar te adviseren bij zijn keuze voor een nieuw organisatiemodel en de inrichtingsvraagstukken die hierbij horen.