OMS spoort leden aan tot nemen regie voor behoud ondernemerschap

Medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren staan voor een belangrijke keuze. De hamvraag is of zij hun ondernemerschap willen en kunnen blijven behouden binnen aangepaste financiële regels per 2015. Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), VvAA en Logex op dinsdag 11 februari 2014 werden 200 medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren geïnformeerd over de mogelijke antwoorden op deze vraag. Tijdens de bijeenkomst, in een bomvolle aula van het VvAA-gebouw in Utrecht, bleek er bij de aanwezige specialisten nog veel onduidelijkheid én verontwaardiging te bestaan over de nieuwe regels.

Leden informeren

OMS is al sinds de Discussienota Positionering 2015, die in november 2012 werd gepubliceerd, bezig met het informeren van haar leden over de invoering van een integraal bekostigingssysteem en de gevolgen die dit heeft voor de positie van de medisch specialist binnen het ziekenhuis.

Landelijk en lokaal

Eind 2013 werden gesprekken met het ministerie van Financiën over het behoud van het ondernemerschap binnen het nieuwe systeem afgerond. En sinds begin van dit jaar informeert OMS, samen met haar partners VvAA en Logex, medisch specialisten over de stappen die nodig zijn om het vrij beroep per 2015 te kunnen voorzetten. Dit gebeurt op landelijk niveau door middel van informatiebijeenkomsten voor stafvoorzitters, voorzitters van collectieven en leden van OMS. Op lokaal niveau zijn er intensieve spreekuren gehouden voor werkgroepen uit verschillende ziekenhuizen.

Regie nemen

OMS-vice-voorzitter Janko de Jonge nam de zaal mee in de totstandkoming van de nieuwe regels en de politieke dynamiek die daarachter schuilgaat. De Jonge gaf aan dat de nieuwe regels onafwendbaar zijn. En hij spoorde de deelnemers aan de bijeenkomst aan zich vooral te verdiepen in de modellen en voorbeeldovereenkomsten die het mogelijk kunnen maken het ondernemerschap te behouden. Kortom: om zelf de regie te nemen en te houden.

Actielidmaatschap

Een speciaal actielidmaatschap van OMS biedt ook nieuwe leden de mogelijkheid, met ondersteuning van VvAA en Logex, hun lokale bedrijfsmatige situatie aan te passen aan de nieuwe regels.