OMS roept op tot frequentere ramingen

Vorige week heeft de OMS het initiatief genomen om te komen tot frequentere ramingen van opleidingsplaatsen. In een brief aan VWS roept de OMS op om frequenter te kunnen ramen wanneer de omstandigheden hierom vragen. Zo kan beter ingespeeld worden op relevante ontwikkelingen in het werkveld.

Momenteel is er sprake van een groeiende werkloosheid onder jonge medisch specialisten. Uit een enquête van De Jonge Orde en de Landelijke Vereniging van Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG) blijkt dat een groot deel (42%) van de jonge klare specialisten een tijdelijk dienstverband heeft. Slechts 22% van hen heeft na één of meerdere tijdelijke contracten uitzicht om door te stromen naar een vaste baan. Daar bovenop zit 5% van de jonge klaren werkloos thuis. Eén van de oorzaken van dit probleem is de economische crisis en financiële onzekerheid in ziekenhuizen, wat zich o.a. uit in een flinke afname van het aantal vacatures.

Het Capaciteitsorgaan heeft, in reactie op de gepubliceerde onderzoeksresultaten, aangegeven het aantal opleidingsplekken voor medisch specialisten te willen verminderen. Zij zullen hierover in juni officieel advies uitbrengen.

De afgelopen jaren hebben geleerd dat wanneer het zorglandschap sterk aan verandering onderhevig is een raming, en daarmee de benodigde (opleidings)capaciteit, snel aan actualiteit kan inboeten. Momenteel maakt het Capaciteitsorgaan eens in de drie jaar een raming. De OMS adviseert om deze ramingen eerder bij te stellen wanneer de omstandigheden hierom vragen. Zo behouden we de continuïteit, terwijl wel flexibel ingespeeld kan worden op relevante ontwikkelingen in het werkveld.