OMS presenteert ‘Het Witte Boek deel V’ voor verdere samenwerking met ziekenhuis

'Goede samenwerking van medisch specialisten en ziekenhuizen slaagt pas als specialisten ook vanaf 2015 kunnen blijven kiezen voor dienstverband of vrij beroep', aldus Janko de Jonge, vice-voorzitter van de OMS bij de presentatie op 20 juni van het Witte Boek deel V, Modellen 2015.

Het samenwerkingsmodel dat de OMS in het Witte Boek deel V voorstelt, draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf dat in staat is om deze maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het model bouwt voort op de meer zakelijke en professionele verhouding die door de invoering van het beheersmodel en de vorming van collectieven lokaal is ontstaan tussen medisch specialist en raad van bestuur.

Uitgangspunt

Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van het samenwerkingsmodel is dat invoering van integrale bekostiging leidt tot behoud van keuzevrijheid om in vrij beroep of dienstverband te werken. De NZa laat hiervoor in het concept advies aan VWS over integrale tarieven niet veel ruimte. Het is uiteindelijk aan de minister van VWS om een besluit te nemen. De OMS acht het van groot belang dat zij vanuit haar verantwoordelijkheid de voorwaarden schept waaronder een samenwerkingsmodel kans heeft.

Onrust

Maar als de medisch specialist geen keuze meer heeft tussen dienstverband of vrij beroep, voorziet de OMS onrust en constructies waarin de medisch specialist zich noodgedwongen op grotere afstand van het ziekenhuis organiseert. Het belang van de patiënt moet voorop staan. Aan gedoe over de positie van de medisch specialist heeft niemand iets’, zegt Janko de Jonge.

Aanloop

In de aanloop naar het besluitvorming van de minister komende herfst meent de OMS dat wachten niets oplevert. Wat helpt, is binnen het ziekenhuis aan de slag gaan, laten zien dat samenwerken loont. Lokaal moeten collectieven, met hun collega’s in dienstverband, de raad van bestuur en de raad van toezicht aan de slag. In elk ziekenhuis moet een werkgroep 2015 zijn die (her-)positionering voorbereidt. Die een gezamenlijke ‘stip op de horizon zet’ en een pad uitstippelt waarin, mogelijk gefaseerd, wordt toegewerkt naar een toekomstbestendig samenwerkingsmodel.

Kerntaak

Mochten de keuzes van de overheid het gekozen samenwerkingsmodel niet ondersteunen, dan voorziet De Jonge van de OMS ‘een hoop gedoe’. En hij vreest dat medisch specialisten dan teveel afgeleid worden van hun kerntaak: mensen beter maken.