OMS ondersteunt specialisten Ruwaard van Putten

De overname van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RPZ) in Spijkenisse heeft mogelijk grote gevolgen voor de medisch specialisten die daar werkzaam zijn. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) ondersteunt haar leden in de onderhandelingen over nieuwe contracten. Zowel medisch specialisten in dienstverband als medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren hebben te maken met de gevolgen van de overname door een nieuw op te richten vennootschap van het Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. De OMS ondersteunt zowel medisch specialisten in dienstverband als medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren.

Onderhandelingen

Voor de meeste medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren en de medisch specialisten in dienstverband geldt dat zij een arbeidsovereenkomst voor een half jaar hebben aangeboden gekregen. Er wordt onder andere gesproken over het nog te ontvangen honorarium, de contractvorm met de nieuwe vennootschap en mogelijk de gevolgen van verlies van ondernemerschap en goodwill. Ook wordt de arbeidsovereenkomst beoordeeld. Het is aan de medisch specialist zelf of het aangeboden contract wordt geaccepteerd.

Continuïteit

De OMS stelt dat het van belang is dat de continuïteit van zorg overeind blijft en dat er rust ontstaat voor alle betrokken medisch specialisten. De komende maanden zal het profiel van het nieuwe ziekenhuis, dat de naam Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) zal gaan dragen, worden bepaald. Wel is nu al duidelijk dat het SMC een zogeheten short stay ziekenhuis wordt, waar van maandag tot en met vrijdag basiszorg wordt geleverd. Voor meer complexe behandelingen moeten mensen naar een van de andere ziekenhuizen in de regio.

Onduidelijk

Met de medewerkers van het failliete RPZ worden momenteel persoonlijke gesprekken gevoerd over hun toekomst. Een deel van het personeel van het Ruwaard van Putten raakt zijn baan kwijt, maar om hoeveel mensen het gaat is nog onduidelijk. Het ziekenhuis in Spijkenisse telt ongeveer achthonderd werknemers, vorige week maandag bij het faillissement allemaal formeel zijn ontslagen. In december werd al duidelijk dat het ziekenhuis niet langer zelfstandig kon voortbestaan vanwege forse financiële tekorten. De totale schuldenlast van het RPZ zou rond de 15 miljoen euro liggen.