OMS neemt deel aan Patiëntveiligheidcongres

Op 19 juni 2014 neemt de OMS deel aan het zesde IGZ Patiëntveiligheidscongres in Rotterdam. De OMS geeft onder andere een workshop over het optimaal functioneren van medisch specialisten, en levert een bijdrage aan een workshop over het bespreekbaar maken van functioneren. De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) organiseert het congres.

ZorgVeiligPrijs

Tijdens het congres wordt bekend gemaakt wie de ZorgVeiligPrijs 2014 krijgt. De 3 genomineerden zijn AMC Amsterdam, Antionius Ziekenhuis Sneek en GGZ Oost Brabant. Met de ZorgVeiligPrijs wordt het beste initiatief op het gebied van patiënt- en cliëntveiligheid in de zorg beloond. In totaal zijn er 39 initiatieven ingezonden, waarvan er nu 3 zijn genomineerd. De IGZ wil de goede initiatieven zichtbaar maken zodat men van elkaar kan leren en de kwaliteit van zorg kan verbeteren.