OMS: Goede relatie tussen medisch specialisten en RvB

Vandaag brachten Zorgvisie en Medisch Contact de resultaten van een gezamenlijke enquête naar buiten. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) herkent het beeld niet dat het artikel schetst en vraagt zich af hoe representatief de bevraagde medisch specialisten en Raden van Bestuur zijn. Janko de Jonge, voorzitter Vrij Beroep van de OMS: “In veel ziekenhuizen is er sprake van een goede relatie tussen de Raad van Bestuur en medische staf. ” Zijn mening wordt gedeeld door Jan van Mourik, voorzitter medische staf Máxima Medisch Centrum: “Het woord ‘wantrouwen’ dat gebruikt wordt om de relatie te kenschetsen lijkt niet op de Nederlandse situatie te slaan.”

Visie

Anders dan de kop van het artikel doet vermoeden, hadden de vragen in de enquête geen betrekking op vertrouwen of wantrouwen. Er werd gevraagd naar een visie. Op de meeste punten is de visie van de bestuurders en medisch specialisten met elkaar in lijn. Op punten waar de meningen verdeeld zijn, vindt maatschappelijk discussie plaats. Het is dan ook niet vreemd dat deze standpunten nog niet uitgekristalliseerd zijn, bijvoorbeeld als het gaat om ’zeggenschap’ over concentratie van zorg, aldus Marcel Daniëls, voorzitter Kwaliteit van de OMS.


Onderlinge relatie

De OMS en de NVZ Vereniging van ziekenhuizen, die de belangen van ziekenhuisbestuurders vertegenwoordigt, zitten regelmatig samen aan tafel. Over de verantwoordelijkheidsverdeling zijn beide partijen het eens. Ziekenhuisbestuur en medisch specialisten achten zich gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwantiteit en kwaliteit van de geboden medisch-specialistische zorg in de instelling. De medisch specialist is de eerstverantwoordelijke voor de door hem te verlenen zorg aan de individuele patiënt. Het ziekenhuisbestuur is eindverantwoordelijk voor het geheel aan geïntegreerde medisch specialistische zorg in de instelling. Verschillen in inzicht zijn geen punt van vertrouwen of wantrouwen, maar juist een punt om te bespreken en gezamenlijk te komen tot een voor het ziekenhuis en de medisch specialisten goede oplossing.