OMS en Logex continueren succesvolle samenwerking

Na de succesvolle ontwikkeling en implementatie van het honorarium verdeelmodel voor collectieven blijven de OMS en LOGEX nauw samenwerken. Op donderdag 30 mei ondertekenden Janko de Jonge, voorzitter Kamer Vrij Beroep van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en Koen Luijckx, partner bij LOGEX, hiertoe een nieuwe samenwerkingsovereenkomst.

OMS werkt – als vervolg op de Positioneringsnota - aan een handvat in Het Witte Boek deel V aan de hand waarvan medische staven en collectieven zich kunnen (her-)positioneren richting 2015. LOGEX heeft in samenwerking met de OMS en een werkgroep van medisch specialisten de afgelopen anderhalf jaar een model ontwikkeld dat hieraan lokaal concrete invulling geeft. Samenwerking, gelijkgerichtheid van belangen en participatiemogelijkheden zijn hierin leidende principes. Het model is op 14 maart 2013 tijdens de Roundtable XL gepresenteerd aan meer dan 150 bestuurders van collectieven en heeft veel positieve feedback ontvangen.

Op 20 juni presenteert de OMS Het Witte Boek deel V tijdens het Symposium Modellen 2015. Inschrijven kan via het online inschrijfformulier. Geïnteresseerde medische staven en collectieven kunnen zich aanmelden bij LOGEX voor een presentatie op locatie van het model.