OMS: ‘Botte bijl door opleidingsfonds’

De Orde voor Medisch Specialisten (OMS) is niet te spreken over het bezuinigingsplan voor de umc’s. ‘Een botte bijl door het opleidingsfonds’, reageert Joep Dörr, voorzitter van de Raad Opleiding van de OMS.

De umc’s kunnen met 425 miljoen minder toe en de besteding van de gelden moet transparanter, bepleiten de ambtenaren in het interdepartementaal beleidsonderzoek naar financiering van de academische centra. Het totale budget voor umc’s was in 2010 bijna 6,7 miljard euro. Een van de voorstellen van de ambtenaren is verkleining van het opleidingsfonds. De drie voorgestelde scenario’s schetsen een korting van 80 tot 200 miljoen euro. Als alle plannen uit het rapport worden uitgevoerd gaat er 325 miljoen euro af van het fonds.
Voorstel één is het verkorten van de opleidingsduur met 1 tot 2 jaar – een harmonisatie met minimumeisen in Europa, waarmee 200 miljoen wordt bespaard. Dörr wijst erop dat de lange opleiding van medisch specialisten Nederland geen windeieren heeft gelegd: snijden in de opleidingsduur zal de toppositie van de zorgkwaliteit aan het wankelen brengen. De opleidingen in andere Europese landen zijn in de praktijk overigens langer dan de Europese minima die het rapport als uitgangspunt neemt, aldus Dörr.

Het tweede voorstel is dat umc’s en algemene opleidingsziekenhuizen dezelfde lagere vergoeding krijgen van 122.100 euro per opleidingsplaats. Dit bespaart de overheid 90 miljoen euro. Uit onderzoek van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen blijkt echter dat de algemene ziekenhuizen met de huidige hogere budgetten net quitte spelen, aldus Dörr. Een korting op de opleidingskosten zal dan ten koste gaan van het budget voor patiëntenzorg, of het kan betekenen dat de opleiding in algemene ziekenhuizen wordt gestopt.

Voorstel drie is een eigen bijdrage van jaarlijks 13.400 euro van de aios in de opleidingskosten, goed voor jaarlijks 80 miljoen euro voor de schatkist. ‘Te gek voor woorden’, schrijft de Jonge Orde in een persbericht. De studieschuld wordt daarmee nog weer eens ruim 80.000 euro hoger. De OMS sluit zich daarbij aan. De aios betalen al mee aan de opleiding in de vorm van tien onbetaalde opleidingsuren per week.

Waar vriend en vijand het over eens zijn: de besteding van het opleidingsfonds moet transparanter. De OMS roept alle ziekenhuizen op om de besteding van opleidingsgeld inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft de NZa een onderzoek in de planning naar besteding van de opleidingsgelden.