OMS blijft zorgen houden over Jeugdwet

De Jeugdwet, waarover onlangs werd gedebatteerd in de Tweede Kamer, heeft nog onvoldoende oog voor de positie van de medische zorg. Voor de Orde van Medisch Specialisten (OMS) is het evident dat de doorverwijsmogelijkheid van medische specialisten naar de jeugd GGZ (net zoals nu) moet blijven bestaan, ook het behoud van de kinder- en jeugdpsychiatrie in de zorgverzekeringswet is essentieel voor deze kwetsbare patiënten.

Na afloop van debat in de Tweede Kamer over de Jeugdwet op 17 oktober, zijn OMS en KNMG nog altijd niet gerust op een goede afloop. In de aanloop naar het Kamerdebat hebben OMS en KNMG hun zorgen geuit bij Tweede Kamer via een gezamenlijk position paper. De nieuwe Jeugdwet moet nog door de Eerste Kamer.

OMS en KNMG zijn van mening dat een jeugdige die hulp nodig heeft, gebaat is bij efficiënte n samenhangende zorg, dichtbij huis. Daar kan alleen sprake van zijn als vanaf het begin zowel de medisch als niet-medische aspecten meegenomen worden. Gedrags- en opvoedingsproblemen gaan immers vaak samen met medische problematiek.

Zie ook: