OMS bezorgd over zorginkoop 2014

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich zorgen over de scherpe inzet van zorgverzekeraars bij de inkoop van zorg voor 2014. Naar aanleiding van signalen uit het veld heeft de OMS een meldpunt ingesteld voor voorzitters van medische staven en collectieven om de knelpunten te inventariseren.

Uit signalen die de OMS tot nu toe heeft ontvangen blijkt dat er sprake is van het voorleggen van inkoopcontracten met fors lagere volumes en tarieven. Dit kan het ziekenhuis in grote continuïteitsproblemen brengen. De OMS verzamelt de meldingen en bespreekt deze in het bestuurlijk overleg op 24 oktober aanstaande met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het ministerie van VWS.

In het onlangs gesloten akkoord van OMS en NVZ met het ministerie van VWS over medisch specialistische zorg van 2014 tot en met 2017 zijn afspraken gemaakt over het sneller contracteren van de zorginkoop voor 2014. Premiebetalers moeten tijdig een verantwoorde keuze kunnen maken in het aanbod van de verschillende verzekeraars. Daarom is afgesproken dat de zorginkoop voor komend jaar voor 19 november van dit jaar is afgerond.

De OMS wijst erop dat in het akkoord voor de periode 2014 tot en met 2017 is afgesproken dat er sprake moet zijn van een ‘een open, transparant en evenwichtig inkoopbeleid, opdat zorgaanbieders tijdig weten waarop zij kunnen rekenen, en zo nodig maatregelen kunnen treffen als zij niet (volledig) worden gecontracteerd’.