OMS bezorgd over signalen inkoop acute zorg

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) maakt zich grote zorgen over de signalen die zij ontvangt over de wijze waarop de zorgverzekeraars omgaan met de inkoop van acute zorg. Dit kan mogelijk verstrekkende consequenties hebben voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor de patiënt. De OMS vreest dat de bestaande samenhang in de acute zorg en vervolgzorg zowel binnen als tussen ziekenhuizen wordt verbroken.

De OMS probeert nu een goed beeld te krijgen over de gevolgen voor de kwaliteit van de patiëntenzorg en voor de opleidingen ten aanzien van de spoedzorg.

Uit de signalen die de OMS ontvangt, lijken de plannen van de zorgverzekeraars regionaal inhoudelijk zeer verschillend. Naast de mogelijk lokale consequenties voor individuele ziekenhuizen is de OMS zich ook bezorgd over de samenhang en afstemming van acute zorgstromen tussen de regio’s.