Nieuwe richtlijn Screening en behandeling van ondervoeding bij kinderen

Deze richtlijn gaat over de stappen in het proces van screening op en behandeling van (risico op) ondervoeding bij kinderen die in een ziekenhuis worden opgenomen. Vroegtijdige herkenning en behandeling van ondervoeding zal leiden tot een sneller herstel. Dit is niet alleen op korte termijn maar ook voor de ontwikkeling van het kind op lange termijn van belang.

De richtlijn geeft handvatten met betrekking tot de volgende onderwerpen:
  • afspraken met betrekking tot screening op risico op ondervoeding
  • gebruik van groeicurves om ondervoeding vast te stellen
  • methodes om voedingsinname te objectiveren
  • aanbevolen werkwijzen om ondervoeding te behandelen
De richtlijn is bedoeld voor alle zorgverleners betrokken bij het voedingsbeleid van kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis zoals kinderartsen, diƫtisten, kinderverpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, pedagogisch medewerkers en revalidatieartsen.
 

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is initiatiefnemer van deze richtlijn. Voor het ontwikkelen van de richtlijnmodules is een multidisciplinaire werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de voedingszorg voor kinderen opgenomen in het ziekenhuis.