Nieuwe richtlijn Schouderprothese

In Nederland worden per jaar meer dan 3.000 primaire schouderprothesen geplaatst. De verwachting is dat door de vergrijzing het aantal schouderprothesen de komende jaren verder toeneemt en dat de indicatie om een schouderprothese te plaatsen steeds ruimer wordt gesteld, bijvoorbeeld ook op jongere leeftijd. De nieuwe richtlijn over schouderprothesen draagt bij aan meer uniformiteit in het medisch handelen en biedt handvatten waarmee dokters samen met de patiënt de optimale behandelstrategie kunnen bepalen.

Bekijk de richtlijn

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Indicaties en contra-indicaties voor plaatsing van een schouderprothese
  • Diagnostiek voor plaatsing van een schouderprothese
  • De verschillende types schouderprothese per pathologie
  • Chirurgische technieken
  • Postoperatieve fysiotherapie
  • De invloed van patiëntverwachtingen
  • Patiëntvoorlichting en communicatie
  • De organisatie van zorg rondom patiënten met een schouderprothese

Informatie voor patiënten is te vinden op de volgende websites:

Samenwerking

Deze richtlijn is ontwikkeld door de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de orthopeden, radiologen en fysiotherapeuten. Het patiëntperspectief kwam aan bod door inbreng van de patiëntenorganisaties ReumaNederland en Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.