Nieuwe richtlijn Intracranieel aneurysma

Deze richtlijn beschrijft de zorg voor patiënten met een ongeruptureerd intracranieel aneurysma, een aandoening die bij ongeveer 3 op de honderd personen voorkomt. Doordat steeds meer radiologisch onderzoek wordt uitgevoerd, worden steeds meer intracraniële aneurysma’s gevonden. Deze patiënten hebben behoefte aan een gepast advies waarbij eventuele bloedingsrisico’s worden afgewogen tegen behandelrisico’s. De richtlijn voorziet daarin.

Niet elke patiënt met een intracranieel aneurysma hoeft behandeld te worden. De risico’s van een spontane aneurysmatische bloeding moeten afgewogen worden tegen de risico’s van behandeling en het effect van behandeling. Daarnaast zijn er situaties waarin er mogelijk een hogere kans op intracraniële aneurysmata zijn zoals familiair voorkomen, of bij bepaalde aandoeningen (ADPKD). Follow-up controle beeldvorming bij patiënten moet met de juiste interval gebeuren afhankelijk van de individuele situatie.
Het juiste moment van behandeling van deze aandoening hangt af van onder andere het ruptuurrisico, het behandelrisico en de wens van de patiënt. Het systematisch inzichtelijk maken van deze verschillende aspecten stelt de behandelaar in staat een patiënt een gepast advies te geven waarbij het risico op een bloeding zo aanvaardbaar mogelijk laag gehouden wordt. Tevens is er noodzaak om kwaliteitseisen ten aanzien van het behandelteam vast te stellen voor deze hoog complexe laag frequente zorg.
In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Behandelbesluit aneurysma
  • Risicofactoren SAB bij een ongeruptureerd aneurysma
  • Preventieve interventie aneurysma
  • Follow-up beeldvorming bij niet-preventief behandelde intracraniële aneurysmata
  • Leefstijladviezen
  • Organisatie van zorg en behandelteam
  • Screening bij eerstegraads familieleden van patiënten met een aneurysmatische subarachnoïdale bloeding en/of geruptureerd aneurysma
  • Screening bij genetisch syndroom