Nieuwe richtlijn Ingegroeide teennagel

Welke behandelopties bestaan er in de tweede lijn voor ingegroeide teennagels? Dit staat beschreven in een nieuwe richtlijn. De richtlijn Ingegroeide teennagel is ontwikkeld door huisartsen, chirurgen en dermatologen en komt tegemoet aan de behoefte in het veld aan stapsgewijze aanpak, met name wat betreft de chirurgische behandeling.

Ingegroeide teennagels kunnen worden ingedeeld in 3 stadia:

  • stadium I: zwelling van de nagelwal, oedeem, roodheid en pijn bij druk;
  • stadium II: conform stadium I met daarnaast inflammatie en infectie van de nagelwal;
  • stadium III: een chronische inflammatie die leidt tot vorming van granulatieweefsel.

In de richtlijn worden de diverse behandelopties vergeleken. Een conservatieve behandeling kan worden overwogen voor stadium I ingegroeide teennagels. Bij stadium II-III ingegroeide teennagels en bij falende conservatieve behandeling wordt een operatieve behandeling geadviseerd die bestaat uit een partiële nagelextractie van de ingroeiende nagelrand in combinatie met destructie van het corresponderende deel van de matrix. De richtlijn bevat tevens een stapsgewijze operatieve aanpak. Er lijkt geen reden om bij recidief ingegroeide teennagel of bij de ingegroeide teennagel bij een patiënt met te verwachten wondgenezingsproblemen af te wijken van het advies.

Bekijk de richtlijn in de Richtlijnendatabase.