Nieuwe richtlijn Idiopathische Intracraniële Hypertensie

Er bestaat bij zorgverleners vaak onduidelijkheid over het stellen van de diagnose Idiopathische Intracraniële Hypertensie (IIH) en deze patiënten ondergaan vaak herhaaldelijk ingrepen. Dit leidt uiteindelijk tot hoge kosten en, ondanks veel inspanning van behandelaars, helaas vaak niet tot het gewenste effect voor de patiënt. Om deze patiënten beter te kunnen helpen is deze richtlijn ontwikkeld. 

Oogartsen, neurologen, neurochirurgen, psychologen en bariatrisch chirurgen die patiënten met een IIH-beeld op de polikliniek ontvangen, krijgen hiermee handvatten voor verwijzing, diagnostiek, indicatiestelling, behandelstrategieën, follow-up en patiëntkenmerken. Bij de richtlijn zijn als hulpmiddel twee flowcharts ontwikkeld: een flowchart diagnostiek en een flowchart behandeling voor alle samenwerkende specialisten.

Samenwerking 

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit de psychologie, oogheelkunde, heelkunde, neurologie en de patiëntenvereniging hersenletsel.nl. De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten heeft het project gefinancierd. 

Bekijk de richtlijn