Nieuwe richtlijn Geïsoleerde mediale en laterale artrose van de knie

Er is een nieuwe richtlijn die de zorg van patiënten met geïsoleerde mediale of laterale (unicompartimentele) artrose van de knie beschrijft. Een veelvoorkomende aandoening die zich ontwikkelt in één van de compartimenten van het kniegewricht. Het gaat vaak gepaard met een afwijkende stand van het aangedane been. Met de nieuwe richtlijn is er meer uniformiteit in communicatie en medisch handelen en kan samen met de patiënt een optimale behandelstrategie worden bepaald. Bovendien vermindert meer uniformiteit de praktijkvariatie in de geleverde zorg.

Bekijk de richtlijn

De nieuwe richtlijn beschrijft het zorgproces, waaronder diagnostiek, indicatiestelling, operatietechnieken, pijnbestrijding, nazorg en voorlichting. Geïsoleerde mediale of laterale knieartrose wordt in eerste instantie conservatief behandeld, zoals beschreven in de NOV-richtlijn Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie. Als conservatieve behandelingen onvoldoende effect hebben, kan operatief worden ingegrepen met osteotomie, unicompartimentele knieprothese en totale knieprothese. Daarnaast zijn er nieuwe technieken in opkomst die in de richtlijn aan bod komen. De richtlijn sluit aan bij de bestaande richtlijnen Conservatieve behandeling van artrose in heup of knie en Totale knieprothese.

Samenwerking

De richtlijn is ontwikkeld op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) in samenwerking met afgevaardigden vanuit de anesthesiologie, radiologie, fysiotherapie, Patiëntenfederatie Nederland, ReumaNederland en de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten heeft dit traject begeleid.